KOMO-procescertificaat

Wist u dat L&L Afbouw B.V. sinds kort in het bezit is van een KOMO-procescertificaat? L&L Afbouw is gecertificeerd op het proces voor de vervaardiging van buitengevelisolatie met gepleisterde afwerking (buitengevelisolatiewerkzaamheden). Dit betekent dat de vervaardiging van buitengevelisolatie met gepleisterde afwerking bij oplevering voldoet aan de in de BRL en uitvoeringsrichtlijnvastgelegde eisen en voldoet aan de in het procescertificaat opgenomen eisen van het Bouwbesluit.

Bericht delen