Persbericht: TANED Groep verwerft een meerderheidsbelang in L&L Totaal Afbouw

TANED Groep heeft per 5 februari 2024 een meerderheidsbelang verworven in L&L Totaal Afbouw, een multidisciplinair afbouwbedrijf in ’s-Hertogenbosch.

Lange adem

Na een aantal jaren bij een afbouwbedrijf gewerkt te hebben, is Mark Legierse in 2004 als stucadoorsbedrijf voor zichzelf begonnen. In de jaren daarna heeft hij de afbouwwerkzaamheden verder uitgebreid en is de organisatie flink gegroeid. Daarmee namen ook de verantwoordelijkheden bij Mark toe wat hem in 2019 tot het punt bracht: hoe nu verder? Mark Legierse: “In 2019 ben ik in contact gekomen met Dei Capital en heb ik kennisgemaakt met Nico Niehoff. Er was toen direct sprake van een goede klik, maar bleek de tijd nog niet rijp voor mij om een externe aandeelhouder aan boord te halen. Wel heb ik altijd het contact met Dei Capital gehouden. Hun investeringsfilosofie die gebaseerd is op continuïteit van het bedrijf, behoud van onze eigen identiteit en een langetermijnvisie, stonden mij enorm aan. In de jaren daarna heb ik op een afstand kunnen volgen hoe vanuit deze filosofie TANED Groep is opgericht en hoe zij met de bedrijven en haar mensen is omgegaan. Dat gaf mij vertrouwen voor deze volgende stap voor mij en L&L Totaal Afbouw en ik ben dan ook trots om toe te treden tot TANED Groep.”

TANED Groep

De participatie in L&L Totaal Afbouw past bij de investeringsfilosofie van Dei Capital en de werkzaamheden van TANED Groep. TANED Groep richt zich namelijk op de afbouw en afwerking van vastgoed voor hoofdzakelijk de zakelijke markt. Vanuit de filosofie van Dei Capital bestaat TANED Groep momenteel uit drie familiebedrijven waar bedrijfsopvolging een issue was. Kenmerkend voor Dei Capital is dat zij een zogenaamde ‘buy & hold’-strategie hanteert vanuit het oogpunt van continuïteit van het bedrijf en behoud van kennis, kunde, werkgelegenheid en eigen identiteit. Nico Niehoff, Managing Partner van Dei Capital: “L&L Totaal Afbouw is een prachtig familiebedrijf dat vanuit Brabant een vooraanstaande positie bij bouwend Nederland heeft verworven. Na de eerste kennismaking met Mark waren wij in 2019 al enthousiast om de activiteiten van L&L Totaal Afbouw toe te kunnen voegen aan TANED Groep. We hebben altijd tegen Mark gezegd dat we geen haast hebben, dus het is mooi om te zien dat Mark nu voor deze samenwerking klaar is. Daarnaast hebben wij de gesprekken met Mark en de mensen van L&L Totaal Afbouw in dit proces als erg prettig ervaren en kijken wij met enthousiasme uit naar de toekomst.”

Verbreding activiteiten TANED Groep

TANED Groep is een samenwerkingsverband van vooraanstaande spelers in de afbouw en afwerking van bestaand en nieuw vastgoed. De bedrijven binnen TANED Groep opereren zelfstandig en versterken elkaar waar mogelijk. Door de participatie in L&L Totaal Afbouw wordt de positie van TANED Groep in Zuid Nederland vergroot. Daarnaast worden de afbouwwerkzaamheden van TANED Groep versterkt op het gebied van buitengevelisolatie aangezien L&L Totaal Afbouw een van de grootste spelers op dit gebied is.

L&L Totaal Afbouw blijft net als de andere bedrijven van TANED Groep zelfstandig in de markt opereren. De dagelijkse leiding van L&L Totaal Afbouw blijft in handen van Mark Legierse waarbij hij wordt ondersteund door het management van L&L Totaal Afbouw en de mensen van TANED Groep. Mark houdt na de participatie samen met het management een minderheidsbelang in L&L Totaal Afbouw.

Over L&L Totaal Afbouw

In 2004 heeft Mark Legierse L&L opgericht als traditioneel binnen- en buitenstucadoorsbedrijf. In een periode van 20 jaar heeft Mark de werkzaamheden van L&L Totaal Afbouw verder uitgebreid en levert zij tegenwoordig een breed scala aan afbouwwerkzaamheden voor uiteenlopende projecten aan haar zakelijke klanten in Zuid- en West-Nederland. L&L Totaal Afbouw heeft daarbij een vooraanstaande positie op het gebied van buitengevelisolatie in Nederland opgebouwd. Bij het bedrijf zijn 35 medewerkers in dienst en dagelijks zijn cira 125 mensen werkzaam op de projecten van L&L Totaal Afbouw.

Over TANED Groep

TANED Groep is de moedermaatschappij van vooraanstaande spelers in de afbouw en afwerking van bestaand en nieuw vastgoed: Rikkert Afbouwgroep, Rosendaal SchilderGroep en Wessels Groep. De van oorsprong familiebedrijven uit het oosten van Nederland zijn voornamelijk actief in de seriematige nieuwbouw, renovatie en transformatie van (bedrijfs)panden en ontzorgen de grotere bouwbedrijven in Nederland. Daarnaast levert TANED Groep vloer- en wandtegels, sanitair en maatwerk natuursteenproducten zoals vensterbanken, dorpels en werkbladen aan de particuliere en zakelijke markt vanuit haar vestigingen in Twente en de Achterhoek.

Bij TANED Groep zijn na de participatie in L&L Totaal Afbouw circa 325 mensen in dienst en worden inclusief onderaannemers en ZZP-ers dagelijks ruim 800 mensen op de diverse projecten aangestuurd. De groepsomzet bedraagt € 110 miljoen.

Contactpersonen:

TANED Groep / Dei Capital – Nico Niehoff +31 6 10026245 | n.niehoff@tanedgroep.nl
L&L Totaal Afbouw – Mark Legierse +31 6 10898818 | mlegierse@lenltotaalafbouw.nl

Bericht delen