Wanden

Cellenbetonwanden VHP

Vanaf tekening maken wij een opperschema. We bestellen vervolgens de panelen en deze worden gepakketteerd met etiket, op bouwnummer of bouwdeel, op afroep aangevoerd.

U zorgt ervoor dat de pakketten op de door ons aangegeven plek komen te staan en dat ze op de juiste wijze opgeslagen worden. De instructie hiervoor wordt beschikbaar gesteld. Daarna plaatsen wij de separatiewanden geheel conform de voorschriften van de fabrikant.  De wanden worden door ons behangrijp afgewerkt.

Onderstaande zaken dient u zelf te regelen:

  • Beschikbaar stellen van definitieve (werk)tekeningen.
  • Het bevoorraden conform opperschema en instructie.
  • Het tijdig afroepen van de benodigde pakketten per bouwlaag of bouwdeel.
  • Het freeswerk tbv leidingen in de wanden.
  • Afstemmen installateurswerk.
  • Mortel beschikbaar stellen om de wanden te onderstoppen bij het plaatsen van de wanden.

 

Alle overige zaken regelen wij voor u.

 

Gipsblokwanden

Op basis van werktekeningen met de definitieve plattegronden bepalen wij welk type wand er geplaatst moet worden en rekenen we de hoeveelheden uit. Zodra de blokken op het werk geleverd worden gaan de opperlieden direct aan de slag en zetten de blokken op de werkplek. Wij maatvoeren de wanden in het werk, stellen de profielen en plaatsen de gipsblokwanden op de juiste wijze geheel conform voorschriften van de fabrikant.

We werken de wanden behangrijp af, inclusief het dichtzetten van de leidingsleuven ten behoeve van het installatiewerk. Door ons worden uitsluitend blokken met Komo Attest verwerkt. De werkplek wordt door ons schoon achter gelaten, afval gaat in de afvalcontainer op het werk.